rect_img_green


Prevenció i tractament de malalties cròniques.


Amb les dades científiques de què disposem actualment, la relació entre dieta i salut està clarament demostrada.
Una adequada alimentació, a banda d'influir en la salut del moment, determina l'aparició o no de certes malalties en etapes posteriors de la vida.


Malalties com ara la diabetis, la malaltia cardiovascular, la hipertensió arterial, l’accident cerebrovascular i alguns tipus de càncer, entre d’altres, estan relacionades amb els hàbits alimentaris i el mode de vida.