rect_img_green

Actualment disposem de proves de laboratori que estudien els gens relacionats amb l'obesitat.


Una mostra de saliva és suficient per realitzar aquests test i obtenir el perfil genètic de cada persona.


En conèixer el perfil genètic sabem:


- Les causes genètiques que predisposen al sobrepès i l'obesitat.


- La resposta a dietes diferents.


- La resposta a l'exercici físic.


- La predisposició genètica a desenvolupar altres malalties associades a l’obesitat.