Martinez Obiols


L'objectiu és canviar els hàbits alimentaris del pacient, per poder mantenir un pes saludable a llarg termini.
El tractament dietètic és personalitzat, dietes d'aportació proteica, dieta zona, dieta depurativa, dieta dissociada. La variable més important per baixar de pes no és el tipus de dieta, sinó la persona, reforçar la seva motivació, buscar els seus recursos i les seves resistències.