rect_img_green

Tractament del sobrepès i la obesitat


L'objectiu és canviar els hàbits alimentaris del pacient, per poder mantenir un pes saludable a llarg termini.


El tractament dietètic és personalitzat, dietes d'aportació proteica, dieta zona, dieta depurativa, dieta dissociada. La variable més important per baixar de pes no és el tipus de dieta, sinó la persona, reforçar la seva motivació, buscar els seus recursos i les seves resistències.


rect_img_green

Consell nutricional


Consell nutricional i recomanacions per aconseguir una alimentació saludable.
Nens, adolescents, embaràs, lactància, menopausa, tercera edat, esportistes.


Els requeriments nutricionals van canviant al llarg de la vida, i hem d'adaptar-los a cada etapa i situació.


Des que naixem, la dieta exerceix una gran influència sobre la nostra salut i benestar, els nostres requeriments nutricionals van canviant al llarg de la vida, i hem d'adaptar-los a cada etapa i situació per aconseguir una alimentació saludable.


rect_img_green

Dieta en diferents patologies.


Prevenció i tractament de malalties cròniques.


Amb les dades científiques de què disposem actualment, la relació entre dieta i salut està clarament demostrada.
Una adequada alimentació, a banda d'influir en la salut del moment, determina l'aparició o no de certes malalties en etapes posteriors de la vida.
Malalties com ara la diabetis, la malaltia cardiovascular, la hipertensió arterial, l’accident cerebrovascular i alguns tipus de càncer, entre d’altres, estan relacionades amb els hàbits alimentaris i el mode de vida.


rect_img_green

Nutrició antienvelliment


L'excés de radicals lliures causa un envelliment prematur. Els radicals lliures són molècules altament inestables que produeixen dany cel·lular, degradació de teixits i òrgans i, per tant, més envelliment.


Els radicals lliures en quantitats normals són beneficiosos per a la salut, són importants, per exemple, com a mecanisme de defensa en infeccions. Són perjudicials quan el seu nombre és excessiu i l'organisme no pot neutralitzar-los, la qual cosa succeeix en diverses situacions com quan es realitza exercici físic intens, en ambients molt contaminats o si es prenen fàrmacs, tabac, alcohol o drogues.
Avui dia podem mesurar l'excés de radicals lliures i en funció del resultat recomanar canvis en els hàbits dietètics i suplements nutricionals.


rect_img_green

Correcció nutricional en la intolerància alimentaria.


La intolerància alimentària es produeix per diverses causes. Una d'elles és l'existència de dèficits enzimàtics en el nostre cos que dificulten la metabolització dels aliments o també la presència de substàncies químiques en els aliments, que poden ser naturals o no (additius, contaminants).
Els símptomes són molt diversos i inespecífics: dolor abdominal, inflor, restrenyiment, diarrea, nàusees. Acne, èczemes, cefalees, ansietat, fatiga, retenció de líquids, obesitat.
El diagnòstic es realitza mitjançant una extracció de sang que analitza la reacció dels anticossos del pacient als aliments.
En eliminar de la dieta els aliments que donen positiu en la prova, s'obté una important millora dels símptomes.


rect_img_green

Dieta depurativa


L'objectiu de les dietes depuratives és netejar l'organisme de toxines endògenes i exògenes. L'organisme s'encarrega d'això a través de les nostres vies naturals de depuració (fetge, ronyó, pell), però de vegades aquests òrgans estan saturats i cal ajudar-lo amb certs suplements nutricionals i modificant la nostra alimentació. Està indicada en pacients obesos, en persones amb patologies cròniques, en l’exposició a tòxics, l’estrès, la ingesta de fàrmacs.


rect_img_green

Nutrició ortomolecular o micronutrició celular


El seu objectiu és restaurar l'equilibri de l'organisme, mitjançant la destoxicació i la nutrició adequada de les cèl·lules, aportant micronutrients com ara vitamines, minerals, oligoelements, aminoàcids, coenzims. Els nutrients han d'arribar a cadascuna de les cèl·lules de l'organisme per aconseguir l'equilibri de tots els seus sistemes.
Les nostres cèl·lules perden l'equilibri si estan contaminades o els falten els nutrients essencials. Els desequilibris es relacionen amb el nostre entorn i els nostres hàbits de vida i alimentaris. Les alteracions cel·lulars condicionaran el nostre estat general.
En restaurar l'equilibri bionutricional, optimitzem el funcionament cel·lular i millorem l'estat general.


rect_img_green

Trastorns de la conducta alimentària


Anorèxia, bulímia i trastorn per empatx. Tots coneixem l'anorèxia i la bulímia, i la gravetat d'aquestes malalties. Un trastorn molt més freqüent i desconegut és el trastorn per empatx o trastorn alimentari compulsiu, que es dóna en un 30% dels pacients que volen perdre pes i consisteix en episodis d'ingesta de gran quantitat de menjar, seguits de culpa, malestar i intents de fer dieta.


rect_img_green

Test genètic


Actualment disposem de proves de laboratori que estudien els gens relacionats amb l'obesitat.
Una mostra de saliva és suficient per realitzar aquests test i obtenir el perfil genètic de cada persona.
En conèixer el perfil genètic sabem:
- Les causes genètiques que predisposen al sobrepès i l'obesitat.
- La resposta a dietes diferents.
- La resposta a l'exercici físic.
- La predisposició genètica a desenvolupar altres malalties associades a l’obesitat.


rect_img_green

Tractaments complementaris.


Tractaments conjunts amb professionals especialitzats.
Adipositat localitzada, cel·lulitis, mesoteràpia, teràpia subdèrmica, drenatge limfàtic, teràpia neural, tractaments psicològics, assessorament.